Aardgas

In Nederland is aardgas de meest gebruikte brandstof. Het wordt gebruikt voor de verwarming, voor het opwekken van elektriciteit, koken en als grondstof. Methaan is het belangrijkste bestanddeel. Aardgas komt in steenkolenlagen, gasvelden en in olievelden voor.

Opwekken


Of er aardgas in de grond zit, is vast te stellen met seismisch onderzoek. Trillingen laten zien of er gas aanwezig is. Een boortoren wordt gebruikt voor het ontsluiten. Daarna sturen pijpleidingen het aardgas naar verwerkingsinstallaties. Daar wordt de kwaliteit van het gas met de juiste hoeveelheid methaan voor gebruik gereedgemaakt.

In Nederland ligt het grootste aardgasveld in Slochteren. In 1959 is de bel ontdekt en er zit nog genoeg in om Nederland tot 2040 / 2060 te voorzien. De gasvoorraad in Nederland is in totaal 1.300 miljard kubieke meter (2012) groot. Daarvan wordt een deel verkocht aan andere landen in Europa.

Duurzaam opgewekt gas


E.ON maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzaam opgewekt gas. Bij het natuurlijke afbraakproces van bijvoorbeeld composterings- en afvalwaterzuiveringsinstallaties komt deze energie vrij. Duurzaam opgewekte energie moet wettelijk voldoen aan twee voorwaarden:

 • het mag aan de atmosfeer geen extra CO2 toevoegen
 • de bron moet hernieuwbaar zijn


Beheer en distributie van aardgas


In Nederland beheert Gasunie het gasnet. De hoofdtaak is besturen, onderhouden en aanpassen van het transportsysteem. Gasunie houdt zich bezig met de ontwikkeling van de markt voor klimaatneutraal groen gas en richt zich op het verminderen van de eigen CO2-uitstoot.

Gasverbruik


De hoeveelheid aardgas die u verbruikt, is afhankelijk van een aantal factoren:

 • het woningtype
 • het aantal personen in uw huishouden
 • de strengheid van de winter
 • uw persoonlijke warmtebehoefte
 • de gasverbuikende installaties in de woning


De afgelopen jaren is het gasverbruik flink teruggedrongen door de HR-ketel. Deze ketel verwarmt het koude water voor via een warmtewisselaar met verbrandingsgassen. Een HR-ketel heeft een rendement van minimaal 90%.

Geur


Van nature is aardgas geurloos. Om te voorkomen dat er ongemerkt gas kan ontsnappen, is de geurstof tetrahydrothiofeen toegevoegd. Zodra er 1% gas in de lucht komt, ruikt u deze geur al. Bij 5% gas in de lucht ontstaat er explosiegevaar.

Doe het volgende als u binnen gas ruikt:

 • zet alle ramen en deuren open
 • gebruik geen elektrische schakelaars
 • steek geen kaars, lucifer of sigaret aan
 • draai de hoofdkraan van de aardgasmeter dicht
 • verlaat het pand en bel met het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: 0800-9009


De prijs van aardgas


U betaalt elke maand aan E.ON voor het aargas dat u gebruikt. De gasprijs wordt meestal uitgedrukt in euro’s per kubieke meter (€/m3) en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • leveringskosten (45%)
 • transportkosten / netwerkkosten (12%)
 • energiebelastingen (27%)
 • BTW (16%)


Stroom en gas bij E.ON


E.ON levert naast gas ook stroom. Standaard ontvangt u groene stroom en kunt u rekenen op een goede service. De overstap van uw huidige energieleverancier regelt E.ON gratis voor u.