Bio energie

Bio energie: zo werkt het

Van fossiele brandstoffen naar duurzame energie; in deze evolutie speelt bio energie een belangrijke rol. Als alles verloopt zoals gepland, zal in de EU tegen 2020 20% van de verbruikte energie duurzaam zijn. Een behoorlijke hoeveelheid al, maar dat moet zeker nog meer worden.

E.ON investeert stevig in het gebruik van groene energie, waaronder bio energie. Zo geniet u altijd van de zekerheid dat uw stroom uit een eerlijke bron komt. Uw voordelen bij E.ON zijn dan ook onder andere:

  • 100% groene energie
  • De overstap wordt voor u geregeld
  • Verschillende contracten voor verschillende wensen: kies wat bij u past

Wat is bio energie?

De genoemde 20% klinkt indrukwekkend, maar wat is bioenergie nu eigenlijk? Dat is elektriciteit, warmte of gas dat gewonnen wordt uit organisch materiaal (biomassa) zoals hout, groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib en mest. De manier waarop die energie wordt gegenereerd verschilt. In grote lijnen zijn er drie manieren:

1. Verbranding
Elektriciteitscentrales en afvalverbrandingsinstallaties wekken elektriciteit en warmte op door biomassa te verbranden. Dit is een van de goedkoopste manieren om duurzame energie te produceren. In ons land liggen belangrijke regels vast die bepalen aan welke duurzaamheidscriteria de biomassa moet voldoen.

2. Groen gas
Uit biomassa kan men ‘groen gas’ winnen. Door plantenresten uit de land- en bosbouw bijvoorbeeld, samen met mest en rioolslib te vergisten of te vergassen, ontstaat ruw biogas. Dit kan op zijn beurt worden omgezet in ‘gewoon’ aardgas, waaruit vervolgens weer warmte of elektriciteit kan worden opgewekt.

3. Biobrandstoffen in benzine en diesel
Biomassa kan ook als basis zijn voor de productie van de groene alternatieven aan de pomp: biodiesel en bio-ethanol. In 2020 moet onze benzine en diesel 10% biobrandstof bevatten. Nu is dat nog slechts een beperkt aantal procenten.

Is biomassa duurzaam?

Bio energie wordt algemeen erkend als duurzame energie wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er mogen bij de opwekking en de energievoorzieningsketen bijvoorbeeld geen schadelijke milieu-effecten zijn. De natuurlijke grondstoffen mogen ook niet worden uitgeput in functie van de energieopwekking. Dat betekent bijvoorbeeld dat de hoeveelheid plantaardig materiaal voldoende aanplant en onderhouden moet worden. Tenslotte moet de benutting van de natuurlijke grondstoffen zo optimaal mogelijk zijn: de omzetting dient met een zo hoog mogelijk rendement te gebeuren. Bioenergie is in alle gevallen te beschouwen als een vorm van hernieuwbare energie. Nederland, maar ook onze buurlanden Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg moedigen reeds biomassaprojecten aan voor opwekking van warmte of voor een gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit (biomassa cogeneratie). Daar ligt het thermisch rendement het hoogst.

U kunt het ook zo stellen: het verschil met het natuurlijke kringloopproces is dat we de vastgelegde CO2 in bruikbare energie omzetten, terwijl in de natuur deze bestanddelen zouden vergaan.

Belangrijk is wel om afval niet per definitie te zien als een milieuvriendelijke brandstof. Het is nog altijd beter voor het milieu om aan preventie te doen, namelijk het ontstaan van afval zoveel mogelijk te voorkomen. Meestal is het ook minder milieubelastend om het afval dat dan toch ontstaat, te recyclen. Is er voor biomassa-afval uiteindelijk geen nieuw einddoel, dan kan het gebruikt worden voor het opwekken van energie.

E.ON en bio energie

E.ON staat natuurlijk voor betaalbare energie, maar ook voor een betrouwbaar en duurzaam aanbod. Als bedrijf zetten we daarom in op een mix van energieopwekkingsmethoden. Daarnaast investeren we tegelijkertijd fors in de duurzame energietechnologieën van de toekomst zoals bioenergie, maar ook waterkrachtcentrales en zonne- en wind energie. Wordt klant bij onze groene energiemaatschappij, bekijk ons groene aanbod!

Bereken uw prijs

Andere Energie