Windenergie

Windenergie van E-ON: de toekomst?

Maakt u zich wel eens zorgen over de milieuproblemen wereldwijd? Wat zijn de grootste bedreigingen voor onszelf en voor de volgende generatie? De media berichten er dagelijks over: de klimaatveranderingen door de opwarming van de aarde ,de natuurlijke rijkdommen en fossiele brandstoffen die opraken en de enorme milieuvervuilingen. Hierbij kan worden gedacht aan de CO2-uitstoot, de bergen met afval die we gezamenlijk produceren en onze oceanen die steeds meer plastic bevatten.

Gelukkig staan de technologische ontwikkelingen niet stil, zo ook niet bij E.ON. Windenergie is een interessante optie als duurzame energiebron die kan bijdragen aan een schoner milieu. Uw eigen steentje bijdragen daaraan begint bij E.ON, omdat u bij ons altijd uitsluitend groene stroom ontvangt. Die stroom wordt bij ons onder andere opgewekt uit de wind, en dat heeft natuurlijk verschillende voordelen:

  • Het is duurzaam. De wind raakt immers niet ‘op’
  • Het is 100% milieuvriendelijk. U schaadt het milieu helemaal niet
  • We houden onze energieproductie in eigen hand en zijn niet afhankelijk van andere partijen (behalve de wind natuurlijk)

Wat levert de wind ons op

Onze energie komt al een tijdlang niet enkel meer van fossiele brandstoffen. De eerste oliecrisis in de jaren 70 en het besef dat fossiele brandstoffen niet oneindig beschikbaar blijven, zorgden daar gelukkig voor. Ook onze afhankelijkheid afbouwen van de leveranciers van fossiele brandstoffen en het verhoogd milieubewustzijn, speelden daarbij natuurlijk een belangrijk rol. Gelukkig wordt ook het aandeel windenergie steeds groter, mede door de stimulansen van de overheid.

Die stimulansen van de overheid zijn heel belangrijk, omdat ze zorgen voor meer windmolens in ons land. Toch levert windenergie ook juist kansen voor de Nederlandse overheid. Zo kan ons land een belangrijke speler op de markt voor windenergie worden en de stroom exporteren naar andere landen. De overheidssubsidies zijn dus niet puur om het gebruik van groene energie te stimuleren, ze bieden ook op de lange termijn mooie kansen. Daarom moeten we nu investeren!

Wat brengt wind energie ons in de toekomst

In het Energieakkoord werd voorzien dat er in 2020 minstens 6000 MW door windenergie op land moet opgewekt worden. Dat is genoeg om te zorgen voor 14% duurzame energie, die ongeveer 4 miljoen gezinnen stroom kan geven. In 2023 moet nog eens 4450 megawatt op zee worden gerealiseerd, voldoende om 16% duurzame energie te genereren.

Betekent dat veel nieuwe windparken? Natuurlijk moeten er nieuwe projecten worden gestart, maar windmolens worden door de snelle technologische ontwikkelingen een stuk beter. Hierdoor hoeven er steeds minder te worden gebouwd om een bepaald vermogen te halen. Vooral op zee worden de windmolens veel groter en dus een stuk efficiënter. Op land worden de torens niet langer, wel hun wieken.

E.ON investeert stevig in de verdere ontwikkeling van duurzame energiebronnen, zoals biomassa, waterkrachtcentrales (water energie), en zet ook volop in op zonne- en windenergie. Zo heeft E.ON recent het grootste windmolenpark ter wereld gebouwd voor de kust van Groot-Brittannië. Zo weet u altijd waar uw stroom vandaan komt en dat het 100% eerlijke stroom is.

Ook energiezuinig zijn is belangrijk

Toch is het zo dat investeren in andere of nieuwe methodes van energieopwekking niet genoeg is. Als we zo doorgaan met ons verbruik, zouden we elke dag twee extra windmolens moeten bijplaatsen om de groei in de nationale elektriciteitsbehoeften bij te houden.

E.ON motiveert zijn klanten om zuinig om te gaan met energie. Op onze website staan wel 250 manieren om te besparen. Doe er u voordeel mee en bespaar het milieu samen met ons.

E.ON is uw energieleverancier voor betaalbare en betrouwbare maar ook voor duurzame energie, waaronder windenergie. Overstappen naar E.ON is bovendien bijzonder eenvoudig. Zo wordt het wel erg gemakkelijk allemaal.

Bekijk onze bespaartips

Andere Energie