Zonne energie

Zonne energie: een belangrijke bron van energie

Zonne-energie: wat kunnen we ermee? Twee belangrijke dingen. Zonlicht kan worden omgevormd tot warmte, via zonnecollectoren, waarvan de bekendste zonneboilers zijn. Zonlicht kan ook worden omgezet in stroom via zonnepanelen. Zonneenergie is altijd duurzaam. Het raakt niet op en er komen geen broeikasgassen vrij bij de productie ervan.

Wat doet E.ON met zonne energie in Nederland? En hoe ziet de toekomst van deze duurzame energiebron er uit?

Ook E.ON houdt van de zon

E.ON is actief bezig met het verder ontwikkelen van zonne-energietechnologieën. We beschikken inmiddels over centrales in Frankrijk, Italië en Spanje. Ook wij verwachten dat de markt voor deze manier van energie opwekken sterk gaat groeien in de komende jaren. We investeren daarom stevig in de verdere ontwikkeling van duurzame energiebronnen, zoals biomassabio, waterkrachtcentrales en windenergie, en dus ook in zonne energie.

E.ON is uw leverancier voor betaalbare en betrouwbare, maar ook voor duurzame energie, Zonneenergie hoort daar natuurlijk ook bij. Onze energie is altijd groen, zonder dat u er meer voor betaalt en overstappen naar E.ON is eenvoudig. En wie de zon tegemoet treedt, heeft de schaduw achter zich. Meer nog, een deel van uw stroom kunt u zelf duurzaam opwekken met zonnepanelen op uw dak. E.ON heeft daarvoor een betrouwbare partner geselecteerd: Sungevity. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw woning te bespreken.

Zonne energie wordt steeds belangrijker

Vandaag de dag is de rol die zonne energie in Nederland speelt, nog beperkt. In 2013 voorzagen alle zonnepanelen samen in slechts in 0,1% van onze totale energiebehoefte. Slechts 0,6% van de elektriciteit was zonnestroom. In sommige andere Europese landen zijn die cijfers hoger. In Duitsland zorgt de zon voor 5% en in Italië zelfs voor 8% van de energie. Voor Nederland wordt een verdere groei van deze duurzame energiebron verwacht. Experts stellen dat tegen 2020 een aandeel van 5% haalbaar moet zijn. Duitsland deed het ons voor: in vijf jaar tijd installeerde dit buurland het grootste deel van zijn zonne-energievermogen dankzij uitgebreide subsidiemaatregelen van de overheid. Bovendien wordt het prijsargument minder belangrijk, want de installaties zijn veel goedkoper geworden.

In 2013 zorgden 93.000 zonnepaneelinstallaties samen voor 347 MW (megawatt) energie. De Nederlandse overheid wil stevig groeien in deze duurzame energievorm en voorziet in 2020 naar een vermogen van 1500 MW te evolueren, voldoende om ongeveer 400.000 gezinnen te voorzien in hun energiebehoeften. Zonneboilers zorgen voor een mooie besparing op het aardgasverbruik. In 2002 hadden slechts 67.000 Nederlanders een zonneboiler in huis. Sindsdien groeit dat aantal met ongeveer 8000 per jaar. Onze overheid heeft zicht tot doel gesteld dat in 2020 er 1 miljoen exemplaren moeten actief zijn.

De Nederlandse zon is toch best sterk!

Is Nederland wel een goede plek om zonne energie op te wekken? De zon schijnt hier toch minder dan de Zuid-Europese landen of de Sahara? Volgens experts is zonne energie de best verdeelde energiebron ter wereld. In Nederland kan inderdaad minder zon worden ‘geoogst’, maar de verschillen zijn niet zo groot met de huidige technologie en in vergelijking met andere duurzame energiebronnen zoals wind, bioenergie of waterkracht. Het is bovendien efficiënt om energie lokaal op te wekken, dichtbij de plek waar ze verbruikt wordt. Op die manier worden de onderhouds- en transportkosten en het efficiëntieverlies door het transport, zo beperkt mogelijk gehouden. We wedden best op twee paarden: zonnepanelen halen op termijn maximaal een rendement van 30 of 40 procent. De technologie moet samengaan met zonnecollectoren die de opbrengst kunnen aanvullen.

Ook wereldwijd wordt verwacht dat zonne-energie een belangrijkere rol zal spelen. Het Internationale Energieagentschap verwacht in 2020 een totaal geïnstalleerde capaciteit in zonnepanelen van 210 GW (gigawatt). Men schat ook in dat door lagere productie- en installatiekosten de prijzen tegen 2020 nog met 40% zullen zakken.

Met zonnepanelen via E.ON kunt u direct besparen op uw energierekening. U wekt zelf energie op en dit wordt verrekend met uw totale energieverbruik. Vraag gratis advies aan!

Bereken uw prijs

Andere Energie