Energiebelasting

Over het gebruik van stroom en gas betaalt u belasting. Met de heffing wil de overheid een lager CO2-uitstoot en een lager energieverbruik stimuleren. De energiebelasting wordt door de energieleverancier in rekening gebracht aan de verbruiker of afnemer. De energieleverancier draagt deze energiebelasting vervolgens af aan de Belastingdienst. De tarieven voor de energiebelasting worden aan het begin van elk jaar door de overheid vastgesteld. Als gevolg van het Energieakkoord, waarin is overeengekomen de energieproductie duurzamer te maken, is de energiebelasting in 2017 verhoogd.

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2017

  • Met uitzondering van de eerste staffel voor elektriciteit is de energiebelasting voor zowel gas als elektriciteit verhoogd
  • De Opslag Duurzame Energie (ODE) is verhoogd


Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE)

Per 1 januari 2013 betaalt u een heffing 'Opslag Duurzame Energie'. Het doel van de ODE is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) te financieren. Een ondernemer die energie produceert, en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan in aanmerking komen voor deze subsidie. het betreft een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas. 


Aan wie betaalt u de opslag?
U betaalt de opslag aan uw energieleverancier die het vervolgens weer afdraagt aan de overheid. De Opslag Duurzame Energie wordt als aparte belasting geheven om u inzicht te geven in welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energie door de overheid. 


Hoeveel bedraagt de opslag?
De Opslag Duurzame Energie is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. 


Tarieven energiebelastingen en ODE voor elektriciteit (per 1-1-2017)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (excl. btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie 
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,10130 € 0,0074
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,04901 € 0,0123
Zone 3: 50.0001 - 10.000.000 kWh € 0,01305 € 0,0033
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00053 € 0,000131
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 308,54 € 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère* € 0,00 € 0,00
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld vrijgesteld


Tarieven energiebelastingen en ODE voor gas (per 1-1-2017)

Tarieven gas in €/m³ (excl. btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m³ € 0,25244 € 0,0159
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m³ € 0,06215 € 0,0074
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m³ € 0,02265 € 0,0027
Zone 4: 10.000.001 m³ € 0,01216 € 0,0013
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m³) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,16128 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m³) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) € 0,25244 € 0,0159
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m³) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m³) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid    


Tarieven energiebelastingen en ODE aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2017)

Tarieven gas in €/m³ (excl. btw) Energiebelasting Opslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m³ € 0,04054 € 0,0026
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m³ € 0,02346 € 0,0025
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m³ € 0,02265 € 0,0027
Zone 4: 10.000.001 m³ € 0,01216 € 0,0013
Contact & Feedback

Vragen of advies?

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Bel 040-257 79 34

    Op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur


    Met spoed energie nodig? Bel Spoedservice Zakelijk op 06 - 2822 1814

Feedback?

Vertel wat u van onze website vindt.

Geef uw mening