Energiebelasting

Energiebelasting wordt vastgesteld door de overheid en is bedoeld om een lager energieverbruik te stimuleren. Het is dan ook afhankelijk van de afgenomen hoeveelheid m³ gas en kWh elektriciteit. Wij zijn verplicht deze heffing te innen en af te dragen aan de overheid.

Bijzonder energiebelastingtarief of vrijstelling

In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor een bijzonder energiebelastingtarief, of een vrijstelling hiervan. De belangrijkste uitzonderingen op het reguliere tarief van de energiebelasting zijn hieronder kort beschreven. Om voor de beschreven uitzonderingen in aanmerking te komen, dient u tijdig een verklaring in te leveren bij E.ON. Met ingang van de maand waarin de verklaring is ondertekend en gedagtekend, komt u in aanmerking voor het bijzonder tarief of vrijstelling van energiebelasting. 

Wij willen u verder uitdrukkelijk wijzen op de regeling voor blokverwarming. Ten aanzien van blokverwarming dient u te verklaren of hiervan sprak is. Mocht u hieromtrent niets hebben verklaard, dan wel ten onrechte hebben verklaard dat van blokverwarming geen sprake is, dan is E.ON gerechtigd eventuele naheffingsaanslagen energiebelasting (mogelijk verhoogd met boete en rente) rechtstreeks op de afnemer te verhalen. 

Verklaringen

Bekijk hieronder of u in aanmerking komt voor bijzonder energiebelastingtarief, of een vrijstelling hiervan. 


Tuinders
U komt in aanmerking voor een bijzonder energiebelastingtarief (en btw) voor de levering van aardgas en warmte, als u dit aardgas en de warmte gebruikt voor het kweken van uw producten. 

Verklaring Tuinders (PDF)


Warmte Kracht Koppeling (WKK)
Indien u aardgas en elektriciteit afneemt dat wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal 30%, of waar met behulp van hernieuwbare energiebronnen elektriciteit wordt opgewekt, dan komt u (onder voorwaarden) in aanmerking voor een vrijstelling van energiebelasting.

Verklaring Warmte Kracht Koppeling (PDF)


Zakelijk verbruik
Als zakelijk verbruiker kunt u in aanmerking komen voor een bijzonder energiebelastingtarief als u meer dan 10 miljoen kWh afneemt voor zakelijk gebruik.

Verklaring Zakelijk verbruik (PDF)


Doorlevering
Als u de afgenomen energie (aardgas of elektriciteit) niet zelf gebruikt maar 'doorlevert', kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling van energiebelasting.

Verklaring Doorlevering (PDF)


CNG-vulstation
Indien u het afgenomen aardgas uitsluitend aanwendt in een CNG-vulstation, komt u in aanmerking voor een ‘vast tarief’ energiebelasting.

Verklaring CNG-vulstation (PDF)


Clustering EB Complex
Heeft u meerdere elektriciteits- of gasaansluitingen en wordt voor alle aansluitingen afzonderlijk energiebelasting berekend? Wellicht zijn er aansluitingen die geclusterd kunnen worden. Indien u meerdere aansluitingen binnen één onroerende zaak in gebruik heeft, dienen deze derhalve geclusterd te worden voor de toepassing van de energiebelasting en de heffingskorting.

Verklaring Clustering (PDF)


Blokverwarming
Als er sprake is van de levering van aardgas dat gebruikt wordt voor een installatie voor blokverwarming, dan is deze levering belast tegen een vast energiebelastingtarief. Dit tarief is het tarief uit de eerste schijf van de energiebelasting, het totale verbruik wordt belast tegen dit tarief. Van blokverwarming is sprake wanneer aardgas wordt geleverd aan een gemeenschappelijke voorziening die meerdere onroerende zaken verwarmt.

Een kenmerk van blokverwarming is dat de afzonderlijke onroerende zaken voor hun warmtebehoefte zijn aangewezen op één gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie dus (in het algemeen) niet beschikken over een eigen cv-installatie. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn bij een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie in een kantoorgebouw of appartementencomplex.

Verklaring Blokverwarming (PDF)

 

Contact

Vragen of advies?

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  • Bel 040-257 79 34

    Op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur


    Met spoed energie nodig? Bel Spoedservice Zakelijk op 06 - 2822 1814

Feedback?

Vertel wat u van onze website vindt.

Geef uw mening