Filter op onderwerp

grootzakelijk tarieven verlichting besparen elektrisch rijden fiscale voordelen zonnepanelen energieadviesrapport sde+ mkb klantervaring capaciteitscheck particulier duurzaamheid

Zoeken in nieuws

Grootzakelijk zonnepanelen SDE+

SDE+ subsidie voor Zon PV toegekend? Wat nu?

04-05-2017

In 2016 werd een recordaantal SDE+ subsidieaanvragen voor zonne-energieprojecten ingediend én goedgekeurd. Heeft uw bedrijf een positieve toekenning ontvangen? In dit artikel leest u welke stappen u doorloopt vanaf het moment dat uw subsidie is toegekend tot aan de uitvoering van uw project.

Heeft u vragen of hulp nodig? Wij helpen u graag. E.ON heeft veel ervaring met SDE+ projecten en neemt de organisatie hiervan voor bedrijven volledig uit handen.

Vraag vrijblijvend advies aan


In vijf stappen naar een succesvol project

Om succesvol gebruik te maken van de SDE+ toekenning doorloopt u de volgende vijf stappen.

Stap 1: U ontvangt een beschikking

 • U heeft schriftelijk bericht ontvangen van de RVO over de toekenning van de SDE+ subsidie
 • De beschikking is een maxiumbedrag over de hele looptijd van de subsidie. Hierbij gaat de RVO uit van de basisenergieprijs: dit is de ondergrens voor het correctiebedrag
 • De uiteindelijke hoogte van subsidie wordt per jaar berekend op basis van de hoeveelheid geproduceerde energie en de hoogte van het correctiebedrag

Stap 2: Realiseer uw project

 • U dient binnen 1 jaar na uw subsidiebeschikking de RVO afschriften te sturen van uw opdrachtverstrekkingen. Hierop staan de onderdelen voor de productie-installatie beschreven en de opdrachten voor de bouw van de productie-installatie
 • Realiseer het project en neem de productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking

Stap 3: U vraagt uw EAN-code(s) aan

 • Na realisatie van uw project vraagt u bij uw netbeheerder uw EAN-code op van uw duurzame productie-installatie. Bij meerdere productie-installatie ontvangt u meerdere EAN-codes.
 • Heeft u de EAN-code(s) ontvangen en de productie-installatie gerealiseerd? Schrijft u zich dan in bij een certificerende instantie zoals CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit)
 • De netbeheerder moet u vervolgens vaststellen als producent van duurzame energie
 • Meer informatie vindt u op CertiQ.nl/zakelijk

Stap 4: U ontvangt de SDE+ subsidie

 • Het subsidiebedrag wordt voorlopig vastgesteld voor 1 jaar
 • Hiervan ontvangt u 80% als voorschot in maandelijkse termijnen
 • Elk jaar stelt de RVO het voorschotbedrag vast
 • Uitbetaling van de subsidievoorschotten vindt plaats als uw installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ. Zij geven de meetgegevens door
 • Achteraf past de RVO jaarlijks een correctie toe aan de hand van het vastgestelde definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van het afgelopen jaar. Dit wordt ook wel het 'bijstellen' van uw subsidie genoemd
 • U ontvangt automatisch een eindafrekening, gebaseerd op de productiegegevens die CertiQ bij de RVO aanleveren.

Stap 5: RVO stelt uw subsidie definitief vast

 • Dien een vaststellingsverzoek in na afloop van uw subsidieperiode (15 - 16 jaar)
 • Aan de hand daarvan stelt de RVO uw subsidie definitief vast
 • Te weinig ontvangen subsidie dan betaalt de RVO dit na. Te veel ontvangen subsidie vorderen ze terug

Let op: laat uw beschikking niet verlopen

Wat gebeurt er als u uw subsidieverlening laat verlopen of intrekt nadat er een positieve beschikking is afgegeven? In dat geval blokkeert de RVO een aanvraag voor een productie-installatie op die locatie voor 3 jaar vanaf de datum van de subsidieverlening. Wees dus alert en zorg dat u goed voorbereid bent op het nemen van de vervolgstappen.

Vraag vrijblijvend advies aan

Heeft u vragen of hulp nodig bij het realiseren van het vervolgtraject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij hebben veel ervaring met de opvolging van SDE+ projecten. Dit hebben wij onder meer succesvol gedaan voor PSV bij de installatie van zonnepanelen (met SDE+) op het trainingscomplex De Herdgang.

Vraag vrijblijvend advies aan

 

Gerelateerde artikelen

Grootzakelijk zonnepanelen SDE+

SDE+ 2017: update en stand van zaken

In 2017 wordt de SDE+ subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) wederom fors ingezet om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. Ook dit jaar zijn er weer twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De voorjaarsronde, waarbij een budget...

Lees verder
Grootzakelijk zonnepanelen SDE+

3 tips voor een succesvolle SDE+ aanvraag

Overweegt u om te investeren in zonnepanelen en wilt u weten of dit rendabel is? Dan kunt u eigenlijk niet om de SDE+ heen. Op 3 oktober 2017 opent de voorjaarsronde van de populaire SDE+ regeling.

Lees verder
Service & Contact

Offerte of advies?

Wilt u een offerte of persoonlijk advies? Neem vrijblijvend contact met ons op. Ook voor spoedaanvragen.

 • Bel 040-257 79 34

  Op werkdagen van 08.30 tot 17.30 uur