Energiebelasting

Over het gebruik van stroom en gas betaalt u belasting. Met de heffing wil de overheid een lager CO2-uitstoot en een lager energieverbruik stimuleren. De energiebelasting wordt door de energieleverancier in rekening gebracht aan de verbruiker of afnemer. De energieleverancier draagt deze energiebelasting vervolgens af aan de Belastingdienst. De tarieven voor de energiebelasting worden aan het begin van elk jaar door de overheid vastgesteld. Als gevolg van het Energieakkoord, waarin is overeengekomen de energieproductie duurzamer te maken, is de energiebelasting in 2016 verhoogd.

Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2016

  • Met uitzondering van de eerste staffel voor elektriciteit is de energiebelasting voor zowel gas als elektriciteit verhoogd
  • De Opslag Duurzame Energie (ODE) is verhoogd

Bijzonder tarief of vrijstelling
In een aantal gevallen komt u in aanmerking voor een bijzonder energiebelastingtarief, of een vrijstelling van de energiebelasting. De belangrijkste uitzonderingen op het reguliere tarief van de energiebelasting zijn kort beschreven bij de veelgestelde vragen onder het kopje Energiebelasting.

Heffing Opslag Duurzame Energie (ODE)

Per 1 januari 2013 betaalt u een heffing ‘Opslag Duurzame Energie’. Deze heffing heeft als doel het stimuleren van duurzame energieproductie. Het betreft een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas.

Aan wie betaalt u de opslag?
U betaalt de opslag aan uw energieleverancier die het vervolgens weer afdraagt aan de overheid. De opslag duurzame energie wordt als aparte belasting geheven om u inzicht te geven in welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energie door de overheid.

Hoeveel bedraagt de opslag?
De opslag duurzame energie is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik.

Tarieven energiebelastingen en ODE voor elektriciteit (per 1-1-2016)

Tarieven elektriciteit in €/kWh (excl. btw) Energie-
belasting
Opslag
duurzame energie
Zone 1: 1 - 10.000 kWh € 0,10070 € 0,0056
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh € 0,04996 € 0,0070
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh € 0,01331 € 0,0019
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik € 0,00053 € 0,000084
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie € 310,81000 € 0,00
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 6 Ampère * € 0,00000 € 0,00
Elektriciteit voor houders van een gesloten distributie systeem onbelast onbelast
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelastingen en ODE voor gas (per 1-1-2016)

Tarieven gas in €/m3 (excl. btw) Energie-
belasting
Opslag
Duurzame Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,25168 € 0,0113
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,06954 € 0,0042
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02537 € 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01212 € 0,0009
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,16080 € 0,0000
Aardgas voor blokverwarming (€/m3)
(tarief voor de totale geleverde hoeveelheid)
€ 0,25168 € 0,0113
Aardgas voor houders van een gesloten distributie systeem (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) onbelast onbelast
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) vrijgesteld vrijgesteld

Tarieven energiebelastingen en ODE aardgas voor de tuinbouw (per 1-1-2016)

Tarieven gas in €/m3 (excl btw) Energie-
belasting
Opslag
Duurzame
Energie
Zone 1: 0 - 170.000 m3 € 0,04042 € 0,0018
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 € 0,02339 € 0,0021
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 € 0,02537 € 0,0013
Zone 4: > 10.000.001 m3 € 0,01212 € 0,0009

 

Contact

Vragen?

Heeft u een vraag of hulp nodig? Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op.

  • Bel 040-257 76 00

    Bereikbaar op werkdagen
    van 08.30 tot 17.00 uur.

Feedback?

Vertel wat u van onze website vindt.

Geef uw mening