Privacy policy

E.ON Benelux

E.ON Benelux (hierna: “E.ON”) is onderdeel van Uniper. We zorgen voor een veilige en toekomstgerichte productie en levering van elektriciteit en gas voor de zakelijke en particuliere markt.

E.ON verkoopt in Nederland gas, elektriciteit, warmte en energiediensten. We streven voortdurend naar efficientere en schonere energievoorziening: cleaner and better energy. Dat doen we door betrouwbare diensten en producten tegen eerlijke prijzen te leveren. We gedragen ons verantwoordelijk en realistisch.

Privacy is voor E.ON een cruciaal begrip. We vinden het dan ook belangrijk u hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Deze Privacyverklaring ontslaat E.ON van eventuele verdere informatieverplichting op documenten, websites of campagnesites, etc. Op de website www.eon.nl is een kopje “Privacyverklaring” opgenomen.

In deze Privacyverklaring geeft E.ON aan hoe met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt omgegaan. Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Uw privacy

E.ON hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij respecteren uw privacy onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In overeenstemming met deze wet is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de toezichthouder: het College bescherming persoonsgegegevens.

Doeleinden voor verwerken van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze website kan om uw persoonsgegevens gevraagd worden bijvoorbeeld bij het invullen van een aanvraagformulier voor een product of dienst. Deze gegevens worden door E.ON gebruikt voor het accepteren van uw aanvraag. Daarnaast kunnen deze gegevens aangewend worden om u op de hoogte te stellen van nieuwe, relevante producten en/of diensten. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit te allen tijde aan ons kenbaar maken (zowel telefonisch als per post of e-mail).Tevens kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst die u met E.ON heeft.

Bezoekersgedrag

Op de website van E.ON worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's, zonder dat deze bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan E.ON haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies

E.ON gebruikt cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan onze website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het kan echter gebeuren dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door E.ON vindt u in het cookiestatement op onze website.

E.ON en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. E.ON is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Inzage en correctie

Wanneer u wilt weten welke persoonsgegevens E.ON van u heeft, dan kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doen(zowel per post als per e-mail]. E.ON zal u binnen vier weken antwoord geven. E.ON mag hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Op basis van de inzage kunt u E.ON verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit kan alleen als de door E.ON gebruikte persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen.

Beveiliging

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de E.ON organisatie.

Wijzigingen

E.ON behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

Aansprakelijkheid

De op de site getoonde informatie wordt door E.ON met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door E.ON uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij E.ON en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van E.ON.