Alles over betalen

Maandelijks betaalt u een vast termijnbedrag. Dit is een voorschot op u geschatte energieverbruik. Aan het einde van het verbruiksjaar verrekenen wij dit voorschot met de daadwerkelijke energiekosten. Dit doen wij in een jaarafrekening.

Het betaalproces van E.ON

Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat u uw facturen niet op tijd betaalt. Een betalingsachterstand proberen we te voorkomen. Gaat het u een keer niet lukken? Neem direct contact met ons op voor een eventuele betalingsregeling.

In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer wij uw betaling verwachten en wat de eventuele gevolgen zijn van een betalingsachterstand.

 

1. Uw factuur

Zorg ervoor dat het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen is voldaan. Betaalt u met automatische incasso? Zorgt u dan voor voldoende saldo op uw bankrekening op de incassodatum.

2. Herinnering

Voldoet u niet aan deze betalingsverplichting, dat kan gebeuren. U ontvangt een herinnering. Voorkom bijkomende kosten en betaal alsnog binnen 14 dagen.

3. Laatste betaalmogelijkheid

Mocht u ook geen gehoor geven aan deze herinneringen, dan ontvangt u een incassobrief. Dit is uw laatste mogelijkheid om te betalen. Er komen minimaal €40,- incassokosten bovenop uw factuur. De exacte hoogte van de incassokosten wordt berekend volgens de WIK (Wet Incassokosten).

4. Aankondiging einde levering

Wanneer u ook niet de laatste mogelijkheid tot betalen heeft voldaan, dan ontvangt u een vooraankondiging. De levering van uw energie zal worden gestopt. Dit gebeurt 10 dagen na de vooraankondiging. Handel dus snel en vul het openstaande saldo aan.

5. Beëindiging leveringscontract

Zijn de 10 dagen na de vooraankondiging verstreken en heeft u nog steeds een openstaand saldo? Dan zijn wij genoodzaakt de levering daadwerkelijk te stoppen. We beëindigen het contract en geven dit door aan de netbeheerder. U heeft wel nog steeds een betalingsverplichting, inclusief de incassokosten. Hiervoor kunnen we een deurwaarder inschakelen.

Het betaalproces van E.ON

Automatische incasso

Bij E.ON kunt op twee manieren betalen. Via automatische incasso of met een acceptgiro. Automatisch betalen is gemakkelijk en voordelig. U ontvangt namelijk een korting van € 1,21 per factuur, wanneer u E.ON machtigt om maandelijks het termijnbedrag van uw rekening af te schrijven. Deze korting wordt verrekend op uw jaarafrekening.

Regel automatische incasso via Mijn E.ON


Machtiging

Het is mogelijk om iemand toestemming te geven om uw energiezaken voor u te regelen. De gemachtigde is bevoegd om uw gegevens te raadplegen en eventueel te wijzigen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om, we nemen uw privacy graag in acht.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Uw privacy is belangrijk. Daarom zullen wij de gemachtigde altijd controleren d.m.v. controlevragen.

Wilt u iemand machtigen? Print dan dit formulier en vul het in. Na ondertekening stuurt u dit formulier terug naar E.ON. Denk er aan om kopieën van uw identiteitsbewijs van u en uw contactpersoon bij te sluiten.

Veel voorkomende klantvraag 

Ik heb E.ON gemachtigd om mijn termijnbedrag automatisch van mijn rekening te schrijven. Ik zou daarvoor korting krijgen. Waarom zie ik dan geen korting terug op mijn factuur?

E.ON geeft antwoord: De korting die u ontvangt voor de betaling met automatische incasso vindt u niet op uw maandelijkse factuur. Wij verrekenen de korting (€ 1,21 inclusief btw, per factuur) op de jaarafrekening. 

Incassobeleid

Soms ontsnapt het aan uw aandacht, soms zit u er net even wat minder warmpjes bij. Lukt het een keer niet om aan uw betalingsverplichting te voldoen? Neem dan direct contact met ons op. Samen zoeken we naar een passende oplossing, zoals het treffen van een betalingsregeling. 

Zo voorkomt u eventuele bijkomende incassokosten of zelfs ongewenst bezoek in de vorm van een deurwaarder. Bel ons op 0900-0601 werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur (€ 0,45 per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).

Wat kunt u doen om afsluiting te voorkomen?

Als er sprake is van zeer ernstige gezondheidsrisico’s door ziekte van u of een medebewoner. Dan zullen wij het afsluittraject stopzetten. Hiervoor heeft u een doktersverklaring nodig.

Wanneer u schuldhulpverlening aanvraagt, gaan wij niet verder het afsluittraject in. Uw gemeente kan u daarin bijstaan. Meer informatie vind u hier.
 Download bijlage schuldhulpverlening

 

Andere Service & Contact
- +
Contact & Feedback

Hulp nodig?

Heeft u een vraag over uw aanmelding? Bel GRATIS 0800-0301, op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. 

  • Liever chatten? We zitten er klaar voor. Start de chat.

    Er is even geen chatmedewerker beschikbaar.

  • Heeft u een servicevraag, bel dan direct met 0900 – 0601 op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur. 

Feedback geven

Wat vindt u van onze website?

Geef uw mening