Algemene leveringsvoorwaarden

Wilt u de algemene leveringsvoorwaarden voor levering van energie aan kleinverbruikers* nog eens rustig nalezen? Dat kan. U kunt ze hieronder downloaden.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld conform gemaakte afspraken tussen alle energieleveranciers, de Consumentenbond en EnergieNed (brancheorganisatie voor de energiebedrijven). Onderstaande voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2013:

* Onder kleinverbruikers verstaan wij particuliere klanten (consumenten) en kleinzakelijke klanten (MKB).

Productvoorwaarden flexibel tarief

Naast de algemene leveringvoorwaarden zijn er ook productvoorwaarden.

Productvoorwaarden flexibel tarief

Algemene voorwaarden EnergieAssistent

Indien u een energiecontract aangaat in combinatie met een EnergieAssistent, gelden niet alleen de algemene leveringsvoorwaarden voor elektriciteit en gas, maar ook algemene voorwaarden vor het contract dat u aangaat voor het product E.ON EnergieAssistent. Hieraan zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden EnergieAssistent (PDF)