Algemene leveringsvoorwaarden

Wilt u de algemene leveringsvoorwaarden voor levering van energie aan kleinverbruikers* nog eens rustig nalezen? Dat kan. U kunt ze hieronder downloaden.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn opgesteld conform gemaakte afspraken tussen alle energieleveranciers, de Consumentenbond en EnergieNed (brancheorganisatie voor de energiebedrijven). Onderstaande voorwaarden gelden vanaf 1 augustus 2013 tot en met 1 april 2017.

* Onder kleinverbruikers verstaan wij particuliere klanten (consumenten) en kleinzakelijke klanten (MKB)

Daarnaast vindt u hier een toelichting, de Gedragscode Consument en Energieleverancier en onze kwaliteitscriteria.


 

Per 1 april 2017 gelden er nieuwe Algemene Voorwaarden. E.ON vindt het belangrijk dat de Algemene Voorwaarden voor onze klanten duidelijk
en helder zijn, daarom hebben wij samen met alle andere energieleveranciers de Algemene Voorwaarden vereenvoudigd. 

Algemene Voorwaarden per 1 april 2017:

 

Productvoorwaarden flexibel tarief

Naast de algemene leveringsvoorwaarden zijn er ook productvoorwaarden. Elk product heeft zijn eigen specifieke productvoorwaarden, deze vindt u bij uw contractbevestiging. 

Productvoorwaarden flexibel tarief